Quốc tế thứ 2 được thành lập vào thời gian nào.Đại hội đã thông qua các nghị quyết quan trọng nào? Ghi rõ giùm mình nha Mình cảm ơn ạ

Question

Quốc tế thứ 2 được thành lập vào thời gian nào.Đại hội đã thông qua các nghị quyết quan trọng nào? Ghi rõ giùm mình nha
Mình cảm ơn ạ

Sophronia 2 years 2021-08-30T10:46:28+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:47:44+00:00

  – Thành lập: Ngày 14-7-1889, kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pa-ri, tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai.

  – Đại hội đã thông qua các nghị quyết quan trọng:

  + Sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước.

  + Đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm 8 giờ và lấy ngày 1-5 hằng năm làm ngày đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới.

  Chúc bạn học tốt, cho mình câu trả lời hay nhất nha.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )