-quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành như thế nào ? – nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý ? – nội dung tư tưởng của trào văn hóa

Question

-quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành như thế nào ?
– nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý ?
– nội dung tư tưởng của trào văn hóa phục hưng ?

Kiera 1 year 2021-08-30T20:45:26+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T20:46:51+00:00

  Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là:

  Do yêu cầu phát triển của sản xuất, các thương nhân châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới.

  – Họ muốn tìm những con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.

  – Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu… là điều kiện để thực hiện các cuộc phát kiến địa lý.

  nội dung tư tưởng của trào văn hóa phục hưng : Phong trào lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô, đả phá trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người, khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.

  mik chỉ trả lới dc câu 2 thôi, thông cảm cho mik nha

  chúc học tốt:))

  0
  2021-08-30T20:46:54+00:00

  – Giai cấp tư sản: Nhờ các cuộc phát kiến địa lí, quý tộc và thương nhân châu Âu trở nên giàu có. Họ lập ra các xưởng thủ công, các đồn điền và dần dần họ trở thành giai cấp tư sản.

  Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là:

  – Do yêu cầu phát triển của sản xuất, các thương nhân châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới.

  – Họ muốn tìm những con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.

  – Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu… là điều kiện để thực hiện các cuộc phát kiến địa lý.

  nội dung tư tưởng của trào văn hóa phục hưng : Phong trào lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô, đả phá trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người, khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )