Quan hệ giữa đời việt và chăm pa dưới thời kỳ là gì

Question

Quan hệ giữa đời việt và chăm pa dưới thời kỳ là gì

Laelia 2 years 2021-08-23T08:03:56+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:05:02+00:00

  Dưới thời kì đại việt

  Cho xin câu haynhất nhahuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  Từ 1280 đến 1310

  0
  2021-08-23T08:05:06+00:00

  Quan hệ giữa đời việt và chăm pa là dưới  thời kì từ cuối thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ XIV (cụ thể là từ năm 1280 đến năm 1310, trong vòng 30 năm)

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )