Qua mùa thu nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống nếu là nhà sản xuất em sẽ chọn phương án nào để phù hợp với nội dung quan hệ cũng

Question

Qua mùa thu nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống nếu là nhà sản xuất em sẽ chọn phương án nào để phù hợp với nội dung quan hệ cũng cầu

Miranda 1 year 2021-08-19T18:19:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:21:12+00:00

  Nếu là nhà sản xuất em có 3 phương án sau

   1thu hẹp sản xuất để chuyển sang các sản phẩm khác 

   2 đóng cửa sản xuất chờ tới mùa thu năm sau 

    3 tiếp tục sản xuất bánh và đẩy mạnh quảng cáo

  0
  2021-08-19T18:21:16+00:00

  Nếu là nhà sản xuất tôi sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất:
  Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )