– Qua H47.2, nêu diễn biến nhiệt độ của 2 trạm Lit – tôn A – meâ – ri – can, Voâ – xtoác – Qua kết quả đó hãy nhận xét chung về khí hậu châu Nam Cực.

Question

– Qua H47.2, nêu diễn biến nhiệt độ của 2 trạm Lit – tôn A – meâ – ri – can, Voâ – xtoác
– Qua kết quả đó hãy nhận xét chung về khí hậu châu Nam Cực.
– Vì sao khí hậu Nam Cực lạnh đến như vậy.
– Quan sát bản đồ vào H47.3, nhận xét về bề mặt địa hình cảa châu Nam Cực.
– Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đất .
– Cho biết vài nét về lịch sử khám phá châu Nam Cực.
– Nghiên cứu châu Nam Cực nhằm mục đích gì.
Mn giúp mk nha
mk cảm ơn nhìu lắm

Ermintrude 2 years 2021-08-30T10:45:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:47:13+00:00

  – Trạm Lin-tơn A-mê-ri-can (nằm ở phần đông lục địa): nhiệt độ cao nhất là -10°c, thấp nhất là -42°C; biên độ nhiệt lớn: -32°c. Có 2 cực tiểu về nhiệt độ (vào tháng IV và tháng IX).

   – Trạm Vô-xtốc (nằm ở phần tây lục địa): nhiệt độ cao nhất là -42°c, thấp nhất là -74°C; biên độ nhiệt lớn: -32°c. Có 3 cực tiểu về nhiệt độ (vào các tháng V, VII, X).

  Cả hai phần của châu Nam Cực đều có nhiệt độ quanh năm rất thấp. Trong năm, nhiệt độ có sự dao động, biên độ nhiệt lớn.

  0
  2021-08-30T10:47:28+00:00

  Nhiệt độ 2 trạm Lit-tôn A-mea-ri-can và Voa-xtoac lạnh nhiệt độ dưới $0^0$C,băng tuyết phủ quanh năm

  Khí hậu Châu Nam Cực lạnh nhất thế giới,có khí áp cao với vận tốc trên 60km/h.

  Bề mặt địa hình của Châu Nam Cực là lục địa bị băng bao phủ.Nột số nơi tạo thành cao nguyên băng khổng lồ

  Nếu như Châu Nam Cực tan băng thì nước sông dâng cao có thể nhấn chìm nhiều Châu Lục gây ra hiện tượng hỗn loạn,khí hậu không ổn định

  Vài nét về Châu Nam Cực:

  -Là Châu Lục phát hiện muộn nhất

  -Có khí hậu giá lạnh,không có cư dân cư trú thường xuyên

  -Đây là nơi không thuộc chủ quyền của nước nào mà thuộc chủ quyền thế giới

  Nghiên cứu Châu Nam Cực nhằm tìm hiểu về địa chất,khoáng sản,chất lượng đất

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )