Phương tiện vận tải gây ô nhiễm môi trường khí quyển nhiều nhất là A. máy bay và xe lửa. B. ô tô và tàu du lịch. C. ô tô và máy bay. D. tàu du lịch và

Question

Phương tiện vận tải gây ô nhiễm môi trường khí quyển nhiều nhất là
A. máy bay và xe lửa. B. ô tô và tàu du lịch.
C. ô tô và máy bay. D. tàu du lịch và xe lửa.

Kiera 1 year 2021-08-31T22:38:00+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:39:25+00:00

  A

  0
  2021-08-31T22:39:29+00:00

  Đáp án:

  Phương tiện vận tải gây ô nhiễm môi trường khí quyển nhiều nhất là:
  A. máy bay và xe lửa.

  B. ô tô và tàu du lịch.
  C. ô tô và máy bay.

  D. tàu du lịch và xe lửa.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )