phong trào văn hóa phục hưng ở châu âu đề cao những điều gì

Question

phong trào văn hóa phục hưng ở châu âu đề cao những điều gì

Olwen 2 years 2021-08-23T03:37:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:38:50+00:00

  Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Giờ đây thần thánh không còn là những nhân vật trung tâm trong các tác phẩm văn học, Kinh thánh của nhà thờ không còn là chân lí.

  – Đề cao giá trị chân chính của con người; con người phải được tự do phát triển.

  – Văn hoá Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

  0
  2021-08-23T03:39:38+00:00

  – Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Giờ đây thần thánh không còn là những nhân vật trung tâm trong các tác phẩm văn học, Kinh thánh của nhà thờ không còn là chân lí.
  – Đề cao giá trị chân chính của con người; con người phải được tự do phát triển.
  – Văn hoá Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )