phong trào văn hóa phục hưng ở châu âu đề cao những điều gì

Question

phong trào văn hóa phục hưng ở châu âu đề cao những điều gì

Lani 2 years 2021-08-23T03:42:04+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:43:55+00:00

       -Đề cao giá trị con người.

      – Đề cao khoa học tự nhiên.

  0
  2021-08-23T03:43:57+00:00

  + Lên  án xã hội phong kiến và giáo hộ ki tô

  + Đề cao giá trị con người

  + Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật

  => Phong trào đã nối đường cho sự phát triển của Văn hóa Châu Âu và nhân loại

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )