Phố cổ Hội An là di sản văn hóa phi vật thể phai k

Question

Phố cổ Hội An là di sản văn hóa phi vật thể phai k

Dilys 2 years 2021-08-30T11:00:46+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T11:01:47+00:00

  -> Phố cổ Hội An  là di sản văn hoá phi vật thể nhé đc công nhận vào năm 1999

  0
  2021-08-30T11:01:55+00:00

  Phố cổ Hội An là di sản văn hóa phi vật thể đã đc UNSC công nhận

  Học tốt!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )