phát kiến địa lí :nguyên nhân ,các cuộc kháng chiến tiêu biểu, ý nghỉa

Question

phát kiến địa lí :nguyên nhân ,các cuộc kháng chiến tiêu biểu, ý nghỉa

Calantha 2 years 2021-08-31T22:35:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:37:14+00:00

  Bạn tham khảo!
  *Những cuộc phát kiến địa lí
  a. Nguyên nhân
  – Do sản xuất phát triển nảy sinh yêu cầu thị trường
  – Cần nguyên liệu và vàng bạc
  b. Các cuộc phát kiến địa lí
  – Năm 1498 Ga-ma đi qua Châu Phi đến Ca-li-cut ở Ấn Độ
  – Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất từ năm 1519-1522
  c. Kết quả
  – Tìm ra những con đường ; vùng đất mới
  $FbBinhne2k88$

  0
  2021-08-31T22:37:22+00:00

  *Nguyên nhân :

  -Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa 

  -Nhu cầu về nguyên liệu sản xuất

  * Các cộ kháng chiến tiêu biểu gồm : 3 cuộc

  – Vác-xcô đờ ra-Ma

  – Cô- lôm- bô

  – Ma-gien-lan

  *Ý nghĩa : 

  -Thúc đẩy thương nghiệp Châu Âu phát triển

  -Tìm ra nhiều vùng đất mới

                  ———————–CHÚC BẠN HỌC TỐT———————

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )