Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế

Question

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế

Godiva 2 years 2021-08-31T07:01:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:03:04+00:00

  Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của Nhật Bản đã có những tác động tích cực và tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế của đất nước này.
  Về thuận lợi:
  Vị trí địa lí : gần thị trường rộng lớn, có nguồn lao động dồi dào, lại nằm trong khu vực kinh tế năng động của thế giới.
  Biển phần lớn không bị đóng băng, lại có nhiều ngư trường lớn với các loại cá phong phú thuận lợi để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
  Khí hậu nằm trong khu vực gió mùa, mưa nhiều và có sự phân hóa đã giúp cho cơ cấu cây trồng đa dạng.
  Về khó khăn:
  Địa hình chủ yếu là đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp.
  Là nước nghèo tài nguyên khoáng sản.
  Thiên nhiên khắc nghiệt, có hơn 80 ngọn núi lửa hoạt động mỗi năm, có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ.

  0
  2021-08-31T07:03:20+00:00

  Về thuận lợi:

  -Vị trí địa lí : gần thị trường rộng lớn, có nguồn lao động dồi dào, lại nằm trong khu vực kinh tế -năng động của thế giới.

  -Biển phần lớn không bị đóng băng, lại có nhiều ngư trường lớn với các loại cá phong phú thuận lợi để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

  Về khó khăn:

  -Địa hình chủ yếu là đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp.

  -Thiên nhiên khắc nghiệt, có hơn 80 ngọn núi lửa hoạt động mỗi năm, có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ!!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )