phân tích nhiệt độ , lượng mưa 3 biểu đồ :

Question

phân tích nhiệt độ , lượng mưa 3 biểu đồ :
phan-tich-nhiet-do-luong-mua-3-bieu-do

Florence 1 year 2021-08-18T19:38:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:40:04+00:00

  Biểu đồ 1:

  – Nhiệt độ thấp nhất không dưới 0 độ C, nhiệt độ cao nhất không quá 20 độ C

  – Lượng mưa thay đổi, cao nhất ở khoảng tháng 1;10;11;12 – thấp nhất ở khoảng những tháng giữa năm lúc có nhiệt độ cao

  Biểu đồ 2:

  – Nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ C, nhiệt độ thấp nhất nằm ở khoảng -10 độ C

  – Lượng mưa rất thấp, thường lượng mưa cao ở những tháng có nhiệt độ cao

  Biểu đồ 3:

  – Nhiệt độ rất cao trên 20 độ C, thấp nhất cũng không dưới 10 độ C

  – Lượng mưa tương đối thấp, các tháng mưa nhiều là các tháng có nhiệt độ thấp.

  0
  2021-08-18T19:40:26+00:00

  Biểu đồ 1 lạnh lượng mưa trung bình cao

  Biểu đồ 2 nhiệt độ trung bình thấp lượng mưa cao nhất ở giữa năm giảm dần vào đầu và cuối năm

  Biểu đồ 3 nhiệt độ đầu và cuối năm cao hơn so với giữa năm lượng mưa cao ở giữa năm đầu và cuối năm thấp

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )