phân tích giúp mình mục 3 đô thị hóa trang 131 và phân tích lược đồ hình 43.1 trang 132 ?

Question

phân tích giúp mình mục 3 đô thị hóa trang 131 và phân tích lược đồ hình 43.1 trang 132 ?

Veronica 2 years 2021-08-27T13:06:46+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T13:08:16+00:00

  -Trung và Nam Mĩ có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân ở đô thị chiếm 75% trong khi kinh tế còn chậm phát triển.

  -Dân cư đông ở :ven biển, cửa sông và cao nguyên do điều kiện tự nhiên thuận lợi.

  Thưa thớt:

  +Ở rừng A-ma-dôn do có rừng bao phủ. 

  +Ở hoang mạc phía Nam dãy An-đét do khí hậu khắc nghiệt .

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )