phân tích giúp mình mục 3 các môi trường tự nhiên và mục b môi trường ôn đới lục địa trang 156 , phân tích hình 52.2 cảm ơn

Question

phân tích giúp mình mục 3 các môi trường tự nhiên và mục b môi trường ôn đới lục địa trang 156 , phân tích hình 52.2
cảm ơn

Laelia 1 year 2021-08-18T19:01:15+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:02:34+00:00

  MÔI TRƯỜNG ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA.

  Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tại trạm Ca-dan (L.B Nga).

  *Nhiệt độ:

  – Nhiệt độ cao nhất vào tháng 7, khoảng 20°C.

  – Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1, khoảng -12°C.

  – Biên độ nhiệt trung bình năm khoảng 32°C.

  *Lượng mưa:

  – Mưa quanh năm nhưng lượng mưa nhỏ.

  – Lượng mưa trung bình năm là 443mm.

  – Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4.

   

  0
  2021-08-18T19:02:52+00:00

  lượng mưa trung bình :

  cao nhất khoảng : 65 mm

  thấp nhất khoảng : 26 mm

  nhiệt độ 

  cao nhất khoảng :17 c

  thấp nhất khoảng 7 c

  là khí hậu ôn đới lục địa

  mùa đông rất lạnh ít mưa

  mùa hạ nóng nhưng vẫn khoảng 17 c nên mưa vẫn ít

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )