phần lớn trung và nam mĩ nằm trong môi trường tự nhiên nào giúp mình với

Question

phần lớn trung và nam mĩ nằm trong môi trường tự nhiên nào
giúp mình với

Gwyneth 2 years 2021-08-30T09:54:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T09:55:47+00:00

  phần lớn trung và nam mĩ nằm trong môi trường nhiệt đới

  0
  2021-08-30T09:56:09+00:00

  Eo đất Trung Mĩ

  -Có núi cao thuộc phần cuối hệ thống Cooc-đi-e có nhiều núi lửa hoạt động . Ven biển là những đồng bằng hẹp.

  -Có khí hậu nhiệt đới ẩm, ven vịnh Me-hi-cô có mưa nhiều nên rừg rậm bao phủ .

  * Quần đảo Ăng-ti :

  – Vùng núi thấp và trung bình ,ven biển là đồng bằng , địa hình ổn định .

  -Phía đông có mưa nhiều nên rừng rậm pt . Phía tây mưa ít chủ yếu là xavan và rừng thưa .

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )