phần lớn lãnh thổ trung và nam mĩ thuộc kiểu khí hậu nào

Question

phần lớn lãnh thổ trung và nam mĩ thuộc kiểu khí hậu nào

Isadora 2 years 2021-08-30T09:48:14+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T09:49:19+00:00

  Phần lớn lãnh thổ trung và nam mĩ thuộc kiểu khí hậu nào?

  Các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ là: Khí hậu xích đạo. Khí hậu cận xích đạo. Khí hậu nhiệt đới.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  0
  2021-08-30T09:49:19+00:00

  Phần lớn lãnh thổ trung và nam mĩ thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )