phân loại các nước dựa vào bảng số liệu sau đây

Question

phân loại các nước dựa vào bảng số liệu sau đây
phan-loai-cac-nuoc-dua-vao-bang-so-lieu-sau-day

Rowan 1 year 2021-08-31T22:40:39+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:41:40+00:00

  Các nước  phát triển :Hoa Kì , Đức , Sin – ga -bo , ca – na- đa 

  Các nước  đang phát triển : còn lại 

  0
  2021-08-31T22:42:31+00:00

  a)

  -Các nước phát triển:Hoa Kì, Đức, Sin-ga-po, Ca-na-đa

  -Các nước đang phát triển: Việt Nam, Guy-a-na, Cam-pu-chia, Bolivia

  b)

  -Dựa vào GDP/người, tỉ lệ tử vong của trẻ em và HDI

  CHÚC BẠN HỌC TÔT!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )