Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại và xã hội phong kiến?

Question

Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại và xã hội phong kiến?

Xavia 1 year 2021-08-30T21:28:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:29:50+00:00

  -Xã hội cổ đại gồm:

  +Chủ nô và nô lệ, nô lệ chỉ là công cụ biết nói.

  -Xã hội phong kiến gồm:

  +Lãnh chúa và nông nô, nông nô phải nộp thuế tô cho lãnh chúa

  0
  2021-08-30T21:30:02+00:00

  -Xã hội cổ đại gồm chủ nô và nô lệ, nô lệ chỉ là công cụ biết nói

  -Xã hội phong kiến gồm lãnh chúa và nông nô,nông nô phải nộp tô thuế cho lãnh chúa

  xin 5*+ctrhn+tim

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )