phân biệt các nhóm khoáng sản phổ biến công dụng của từng nhóm khoán sản

Question

phân biệt các nhóm khoáng sản phổ biến
công dụng của từng nhóm khoán sản

Bertha 1 year 2021-08-19T18:46:40+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:48:04+00:00

  Phân biệt :  tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành 3 nhóm :

  ⇒Khoáng sản năng lượng : 

  ⇒Khoáng sản kim loại 

  ⇒Phi kim loại.

  →Công dụng : cung cấp cho nghành công nghiệp 

  0
  2021-08-19T18:48:25+00:00

  Khoáng sản thông thường được chia thành 3 nhóm như sau:

  + Khoáng sản kim loại

  + Phi kim loại

  + Khoán sản năng lượng

  Công dụng của từng nhóm khoáng sản là: 

  + Khoáng sản kim loại và phi kim loại:  Cung cấp nguyên liệu cho công nghiêp luyên kim và vật liệu xây dựng

  + Khoáng sản năng lượng: Cung cấp nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )