nuoc ta nam trong khu vuc co luong mua trung binh nam la bao nhieu

Question

nuoc ta nam trong khu vuc co luong mua trung binh nam la bao nhieu

Tryphena 2 years 2021-08-30T18:37:02+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:38:06+00:00

  Có lượng mưa trung bình năm là từ 1001-2000mm

  0
  2021-08-30T18:38:46+00:00

  Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình 1001 – 2000 mm

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )