nội dung nào của cải cách duy tân minh trị không thúc đẩy kinh tế nhật bản phát triển theo hướng tư bản a) thống nhất lãnh thổ b) thống nhất thế quan

Question

nội dung nào của cải cách duy tân minh trị không thúc đẩy kinh tế nhật bản phát triển theo hướng tư bản
a) thống nhất lãnh thổ
b) thống nhất thế quan và tiền tệ
c) tự do buôn bán và đi lại
d) thi hành chính sách giáo dục bắt buộc và chú tọng khoa học kĩ thuật

Alma 2 years 2021-08-18T12:49:34+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T12:50:48+00:00

  Nội dung nào của cải cách duy tân minh trị không thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển theo hướng tư bản

  a) Thống nhất lãnh thổ

  b) Thống nhất thế quan và tiền tệ

  c) Tự do buôn bán và đi lại

  d) Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc và chú trọng khoa học kĩ thuật

  0
  2021-08-18T12:51:04+00:00

  The best of team – Sakura

  Thống nhất lãnh thổ là nội dung của cải cách Duy Tân Minh trị không thúc đẩy kinh tế nhật bản phát triển theo hướng tư bản

  => Chọn A

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )