Những Loại Khoản Sản Thuộc Mỏ Ngoại Sinh Là A. Cao Lanh,Đá Vôi B. Đồng,Chì C. Sắt.Bôxit D. Thiết,Vàng

Question

Những Loại Khoản Sản Thuộc Mỏ Ngoại Sinh Là
A. Cao Lanh,Đá Vôi
B. Đồng,Chì
C. Sắt.Bôxit
D. Thiết,Vàng

Blanche Blanche 1 year 2021-08-30T03:16:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:17:37+00:00

  Những Loại Khoản Sản Thuộc Mỏ Ngoại Sinh Là

  A. Cao Lanh,Đá Vôi

  B. Đồng,Chì

  C. Sắt.Bôxit

  D. Thiết,Vàng

  CHÚC CẬU HỌC TỐT!! Cho mình câu trả lời hay nhất nhé, please!

  0
  2021-08-30T03:18:21+00:00

  Đồng,chì,thiết,vàng thuộc Mỏ Nội Sinh

  Sắt thuộc khoáng sản phi kim loại.

   Ta chọn A.Cao lanh,đá vôi 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )