– Nhiệt độ cao vào các tháng: – Các tháng có nhiệt độ thấp là: – Các tháng có mưa nhiều :

Question

– Nhiệt độ cao vào các tháng:
– Các tháng có nhiệt độ thấp là:
– Các tháng có mưa nhiều :

Donna 2 years 2021-08-23T07:25:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:27:17+00:00

  -Nhiệt độ cao vào các tháng 5 và 6 ở VN.

  -Các tháng có nhiệt đọ thấp là : 10,11 và 12.

  -Các tháng có mưa nhiều là 7, 8 và 9 ở VN.

  0
  2021-08-23T07:27:31+00:00

  a)4-5

  b)10,11-12

  c)8-9

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )