Nhật bản nằm chủ yếu trong khu vực khí hậu nào a.gió mùa có mưa nhìu b.cận nhiệt đới có mùa đông không lạnh lắm c.ôn đới coá mùa đông kéo dài d.cận n

Question

Nhật bản nằm chủ yếu trong khu vực khí hậu nào
a.gió mùa có mưa nhìu
b.cận nhiệt đới có mùa đông không lạnh lắm
c.ôn đới coá mùa đông kéo dài
d.cận nhiệt,mùa hè nóng thường mưa và bão

Ula 1 year 2021-08-18T19:15:04+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:16:11+00:00

  Đáp án: A

  0
  2021-08-18T19:16:28+00:00

  A :gió mùa có mưa nhìu ????

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )