Nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính có những ưu điểm , nhược điểm gì ? Cho ví dụ minh họa ? Cần gấp ạ !!!!!!

Question

Nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính có những ưu điểm , nhược điểm gì ? Cho ví dụ minh họa ?
Cần gấp ạ !!!!!!

Doris 1 year 2021-08-19T18:38:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:39:31+00:00

  Ưu điểm và nhược điểm của nhận thức cảm tính?
  Ưu điểm: Phản ánh trung thực, độ tin cậy cao.
  Nhược điểm: Kết quả nt chưa sâu sắc, chưa toàn diện.

  Ưu điểm và nhược điểm của nhận thức lý tính?
  Ưu điểm: Kết quả nhận thức sâu sắc, toàn diện.
  Nhược điểm: Nếu không dựa trên nhận thức cảm tính chính xác thì độ tin cậy không cao

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )