nhận xét về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân (XIX-XX)

Question

nhận xét về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân (XIX-XX)

Thekla 2 years 2021-08-18T12:59:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:01:29+00:00

  – Học thuyết Mác đã thâm nhập vào phong trào công nhân .

  – Ý thức giác ngộ của công nhân lên cao

  – Cùng với sự phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa ,số lượng ng tham gia đấu tranh đã tăng cao

  – 1-5- 1886 hơn 350.000 công nhân đình công , đòi ngày làm 8 giờ 

  =>phát triển rộng , hoạt động trên phạm vi lớn hơn ở nhiều nước .

  0
  2021-08-18T13:01:37+00:00

  Câu hỏi. Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cuối thế kỉ XIX?

   

  – Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh mẽ:

  – Số lượng: giai cấp công nhân ở Mĩ, Đức, Anh, Pháp phát triển nhanh chóng. Đội ngũ công nhân những nước này đã lên tới hàng triệu người, số lượng công nhân tham gia đấu tranh đông đảo, điển hình là cuộc đấu tranh ở Mĩ ngày 1-5-1886, hơn 350.000 công nhân đình công, biểu tình, 40 vạn công nhân Si-ca-gô biểu tình.

  – Qui mô: các cuộc đấu tranh có qui mô lớn.

  – Phạm vi: ở tất cả các nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

  – Tính chất: Các cuộc đấu tranh nổ ra quyết liệt, có mục tiêu rõ ràng: đòi ngày làm 8 giờ.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )