Nhận xét về 4 tên đế quốc cuối TK XIX- đầu TK XX? (Mĩ,Đức,Anh,Pháp)

Question

Nhận xét về 4 tên đế quốc cuối TK XIX- đầu TK XX? (Mĩ,Đức,Anh,Pháp)

Winifred 2 years 2021-08-24T20:23:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:25:51+00:00

  @Meo_

  * Anh: Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là ” chủ nghĩa đế quốc thực dân ”

  * Đức: Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Đức là ” chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến ”

  * Mĩ: được gọi là xứ sở của các ” ông vua công nghiệp ”

  * Pháp: Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là ” chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi ”

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )