Nhận xét và so sánh về sự giống nhau và khác nhau về cách thức tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê

Question

Nhận xét và so sánh về sự giống nhau và khác nhau về cách thức tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê

Thekla 2 years 2021-08-15T03:01:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T03:03:10+00:00

  – giống nhau:

  +đều do vua đứng đầu, dưới là quan văn , võ.

  +bộ máy nhà nước quân chủ

  -khác nhau

  +thời tiền lê có các thái sư và đại sư .

  @xin hay nhất

  0
  2021-08-15T03:03:26+00:00

  Giống nhau:
  – Chính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới vua có ba ban: ban văn, ban võ, tăng ban.
  – Bộ máy nhà nước quân chủ sơ khai.
  Khác:
  Thời nhà Tiền Lê có giúp vua việc nước còn có Thái sư và Đại sư.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )