Nhận xét so sánh thời hán và thời tần

Question

Nhận xét so sánh thời hán và thời tần

Eulalia 2 years 2021-08-31T06:50:51+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:51:56+00:00

  Hán: Họ không bị bóc lột nữa,được giảm tô thuế và được nhận lại đất đai để trồng cấy.

  Tần:Họ bị bóc lột, sống không đầy đủ.

  ⇒Dưới thời Tần, họ bị bóc lột và không được hưng phấn như thời nhà Hán

  >>Chúc bạn học tốt nha

  0
  2021-08-31T06:52:27+00:00

  Giống:

  +Hoàng đế có quyền hành tuyệt đối, quyết định mọi vấn đề của đất nước, địa phương được chia thành quận, huyện và có Thái thú (ở quận) và Huyện lệnh (ở huyện)
  Khác:
  + Thời Tần-Hán: dưới vua có Thừa tướng (đứng đầu quan văn) và Thái úy (đứng đầu quan võ) và các quan coi giữ các mặt khác
  +Thời Minh-Thanh: không cón Thừa tướng và Thái úy, thay vào đó là các Thượng thư coi giữ các bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công), hoàng đế trực tiếp nắm giũ quân đội .

  ⇒nhật xét à thời tần và hán đều có sự khác biệt lớn 

  +Thời tần thì có 1 ông vua họ tần tên là tần thủy hoàng ép dân đi xây vạn lý trường thành , cung a phòng .

  +Thời hán thì vua thúc đẩy kinh tê nhân dân ấm no.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )