Nhận xét ngắn gọn những thành tựu mà nhân dân cuba đã đạt được trong công cuộc xây dựng (CNXH) đất nước Giúp em với ạ

Question

Nhận xét ngắn gọn những thành tựu mà nhân dân cuba đã đạt được trong công cuộc xây dựng (CNXH) đất nước
Giúp em với ạ

Jena 2 years 2021-08-23T07:20:21+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T07:22:18+00:00

    + xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các ngành hợp lí 

    + một nền nông nghiệp đa dạng 

    + giáo dục , y tế , văn hóa và thể thao phát triển mạnh mẽ , đạt trình độ cao của thế giới

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )