nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược

Question

nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược

Sigourney 2 years 2021-08-23T08:15:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:16:59+00:00

  nguyên nhân:

  -nhờ tài trí của Lý Thường Kiệt

  -chủ trương tiến công trước để tự vệ.

  ý nghĩa:nêu lên sự tự do, hòa bình của nhân dân. không một thế lực nào có thể xâm phạ.khẳng định chủ quyền của đất nước.

  0
  2021-08-23T08:17:18+00:00

  Nguyên nhân thắng lợi:

  – Do tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ cũng như truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

  – Có sự lãnh đạo cùng chiến thuật tài tình của vị tướng Lý Thường Kiệt.

  – Nhà Tống đang trong thời kì khủng hoảng,hoang mang, lo sợ.

   Ý nghĩa lịch sử:

  – Kháng chiến chống Tống thắng lợi đập tan ý chí xâm lược của giặc, buộc nhà Tống từ bỏ giấc mộng thôn tính Đại Việt. 

  – Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược.

  – Thắng lợi của cuộc kháng chiến góp phần làm vẻ vang thêm trang sử của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm chống ngoại xâm cho các thế hệ sau.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )