nguyên nhân nào sau đây tạo nên dạng địa hình cácxtơ độc đáo ở nước ta

Question

nguyên nhân nào sau đây tạo nên dạng địa hình cácxtơ độc đáo ở nước ta

Alma 2 years 2021-08-23T03:02:16+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:04:02+00:00

  Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.Làm đất đá phong hóa,lớp phong hóa dày,vụn bộ,mưa theo mùa,xói mòn,cắt xẻ=>cacxto nổi tiếng.

  0
  2021-08-23T03:04:05+00:00

  khí hậu nhiệt đới gió mùa, lm cho lớp đất đá trở nên phong hoá, vỡ vụn, sói mòn

  =>địa hình các xtơ hình thành

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )