Nguyên nhân Đông Dương bị xl . Nhận xét ( ngắn gọn thôi ạ )

Question

Nguyên nhân Đông Dương bị xl . Nhận xét ( ngắn gọn thôi ạ )

Calliope 2 years 2021-08-30T10:15:49+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:16:56+00:00

  Nguyên nhân
  Do sự thống trị, bóc lột của chủ nghĩa thực dân đã chà đạp lên quyền dân tộc thiêng liêng của nhân dân Đông Nam Á làm cho phong trào đáu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát triển ở các nước Đông Nam Á.

  0
  2021-08-30T10:17:30+00:00
  • Nguyên nhân

  Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
  – Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.
  – Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.
  – Chế độ phong kiến khủng hoảng. Kinh tế kém phát triển.
  – Khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội.

  chuthaison-The best of team

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )