nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII em có đánh giá gì về kết quả thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản này

Question

nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII em có đánh giá gì về kết quả thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản này

Letitia 2 years 2021-08-23T07:30:31+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:31:58+00:00

  Nguyên nhân:

   -Trực tiếp làm bùng nổ cách mạng tư sản anh xoay quanh vấn đề tài chính

   -khi sác –lơ I triệu tập quốc hội đòi tăng thuế để có tiền chi viện cho cuộc đàn áp những cuộc nổi dậy của người Xcot –len ở miền Bắc.

  -Quý tộc mới và tư sản đã không phê duyệt các khoàn thuế do vua đặt ra, kịch liệt phản đối chính sách bạo ngược của nhà vua.

  -Bị thất bại, Sác lơ I chạy lên vùng núi phía Bắc Luân đôn, tập hợp lực lượng phong kiến chuẩn bị phản công.

  Chúc bn học tốt.

  0
  2021-08-23T07:32:05+00:00

  $\text{* Nguyên nhân: Thế kỉ XVII nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh}$

  $\text{phát triển mạnh ở cả thành thị và nông thôn nhưng bị chế độ}$

  $\text{phong kiến kìm hãm.}$

  $\text{* Nhận xét: Cách mạng tư sản thành công tạo nên điều kiện}$

  $\text{cho chủ nghĩa tư bản phát triển.}$

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )