Ngày nay quá trình khai thác rừng A-ma-zon diễn ra như thế nào? Ví dụ cụ thể

Question

Ngày nay quá trình khai thác rừng A-ma-zon diễn ra như thế nào? Ví dụ cụ thể

Agnes 1 year 2021-08-30T20:41:24+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T20:43:00+00:00

  Việc khai thác rừng A-ma-zôn để lấy gỗ và đất canh tác, xây dựng đường bộ và đường sắt xuyên A-ma-zôn đên các vúng mỏ và đô thị mơi đã góp phần phát triển kinh tế và đời sống và đời sống vùng đồng bằng A-ma-zôn nhưng cũng làm cho môi trường rừng A-ma-zôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

  Ví dụ:người dân Brazil và các nước lân cận đốt rừng và phá rừng, chặt cây đã làm cho” lá phổi của trái đất” bị tổn hại rất lớn

  Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ rừng cho một tương lai tốt đẹp nhé!

  Chúc bạn học giỏi!

  0
  2021-08-30T20:43:04+00:00

  – khai thác lấy gỗ ,đốt rừng làm nương rẩy chặt phá rừng

  + Ví dụ :  người dân Brazil đốt rừng  ; kèm theo khí hậu đang lúc khô ít mưa dẫn đễn hậu cháy rừng nghiêm trọng tồi tệ ở rừng amazon hiện nay.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )