Ngành dịch vụ mới ra đời trong thời gian gần đây ở nhiều nước Đông Nam Á là: A. bưu chính. B. viễn thông, C. ngân hàng. D. tài chính.

Question

Ngành dịch vụ mới ra đời trong thời gian gần đây ở nhiều nước Đông Nam Á là:
A. bưu chính. B. viễn thông,
C. ngân hàng. D. tài chính.

Cosima 2 years 2021-08-30T17:55:13+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:56:42+00:00

  Đáp án : B . viễn thông

  ^^

  0
  2021-08-30T17:57:03+00:00

  Đáp án: B

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )