Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế – xã hội???

Question

Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế – xã hội???

Keelin 1 year 2021-08-30T03:36:47+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:38:18+00:00

  -Nền kinh tế có sự phát triển 

  -Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối,hợp lí,chuyển dịch theo xu hướng tiến bộ,kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa

  -Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt

  -Mục tiêu:

  +Nước ta thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển 

  +Nâng cao đời sống vật chất,văn hóa,tinh thần

  +Tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 1 nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )