Nêu vị trí, đặc điểm các đới khí hậu trên trái đất? Nước ta nằm trong đới khí hậu nào?

Question

Nêu vị trí, đặc điểm các đới khí hậu trên trái đất?
Nước ta nằm trong đới khí hậu nào?

Godiva 2 years 2021-08-30T08:52:30+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T08:53:49+00:00

  1 đới nóng

  Vị trí khu vực giữa ctb và ctn

  Đặc điểm

  Khí hậu : nóng quanh năm

  Lượng Mưa đạt trên 1000mm trên năm

  Gió thường xuyên thổthổi là gió tín phong

  2 đới ôn hoà 

  Vị trí khu vực từ ctb-vcb và từ ctn-vcn

  Đặc điểm

  Khí hậu chia làm 4 mùa rõ rệt

  Lương mưa từ 500-1000mm trên năm

  Gió tây ôn đới thường xuyên thổi

  2 đới lạnh 

  Vị trí từ vcb- điểm cb và từ vcn – điểm cực nam

  Gió đông cực thường xuyên thổi 

  Nước ta nằm trong đới nóng và đới ôn hoà

  0
  2021-08-30T08:54:22+00:00

  *Nhiệt đới
  -Vị trí:

  +Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
  -Đặc điểm :
  +Quanh năm có góc chiếu ánh sáng mặt trời giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng chênh lệch nhau ít.
  +Lượng nhiệt hấp thụ nhiều nên quanh năm nóng.
  +Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là gió Tín phong.
  +Lượng mưa trong khu vực này khoảng 1000mm – 2000mm.

  *Ôn đới
  -Vị trí:

  +Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc, từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  -Đặc điểm :
  +Lượng mưa nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
  +Gió thường thổi trong khu vực này là gió Tây ôn đới.
  +Lượng mưa trung bình từ 500mm – 1000mm.

  *Hàn đới
  -Vị trí:

  +Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc, từ vòng cực Nam đến chí tuyến Nam.
  -Đặc điểm :
  +Khí hậu lạnh giá, băng tuyết phủ quanh năm.
  +Gió thường thổi trong khu vực này là gió Đông cực.

  Việt Nam thuộc đới khí hậu Nhiệt đới gió mùa.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )