nêu tình hình phát triển và phân bố ngành chăn nuôi của nc ta

Question

nêu tình hình phát triển và phân bố ngành chăn nuôi của nc ta

Eirlys 2 years 2021-08-30T18:26:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:27:27+00:00

  -Chăn nuôi chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong nông nghiệp.

  -Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đang được mở rộng ở nhiều địa phương

  -Năm 2014, số lượng đàn gia súc, gia cầm nước ta có sự thay đổi, so với năm 2000 thì:

   +Số lượng trâu giảm 375,8 nghìn con

  +Số lượng bò tăng 1106,4 nghìn con

  +Số lượng đàn lợn tăng mạnh 6567,6 nghìn con

  +Số lượng đàn gia cầm tăng 131,6 triệu con.

  0
  2021-08-30T18:27:36+00:00

  * Tình hình phát triển ngành chăn nuôi nước ta:

  – Chăn nuôi chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong nông nghiệp.

  – Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đang mở rộng ở nhiều địa phương

   – Năm 2014, số lượng đàn gia súc, cầm nước ta có sự thay đổi, so với năm 2000 thì:

  + Số trâu giảm 375,8 nghìn con

  + Số bò tăng 1106,4 nghìn con

  + Số lượng đàn lợn tăng mạnh 6567,6 nghìn con

  + Số lượng đàn gia cầm tăng 131,6 triệu con.

  * Nơi phân bố chủ yếu của ngành chăn nuôi:

  – Trâu phân bố ở Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

  – Bò phân bố ở Duyên hải Nam Trung Bộ vì nền nhiệt độ cao, có nhiều đồi núi và đồng cỏ rộng

  – Lợn phân bố chủ yếu ở hai đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long vì thức ăn dồi dà.

  – Gia cầm phân bố ở các đồng bằng.

   

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )