Nêu sự đối lập giữa hoà bình và chiến tranh?

Question

Nêu sự đối lập giữa hoà bình và chiến tranh?

Godiva 1 year 2021-08-19T18:13:11+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:14:18+00:00

  Hòa bình: mọi người đều đc sống trong niềm thương yêu. Ko ph sa những người mà mk yêu thươn(liệt sĩ) 

  Chiến tranh: gây thảm cốc nặng nề đổ máu 

  0
  2021-08-19T18:14:29+00:00

  Hòa bình là niềm ước ao, là hạnh phúc của nhân loại. Hòa bình là sự bình yên chung sống trong một phạm vi. một lãnh thổ, một quốc gia hay một cộng đồng lớn hơn, trong hòa bình vẫn có đấu tranh, ( đấu tranh khác với chiến tranh ) đấu tranh để sinh tồn, phát triển nâng cao đời sống cộng đồng . . . Chiến tranh là sự đấu tranh kịch liệt giữa hai hoặc nhiều phía với nhau để tranh giành quyền lực, lãnh thổ, ranh giới. Chiến tranh thường gây đổ máu, chết chóc, đói khổ v .v . . .chiến tranh lớn có thể gây sự tàn khốc cho cả Nhân loại.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )