Nêu ra sự giống nhau và khác nhau giữa Anh và Pháp từ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 (về kinh tế , chính trị , đối ngoại)

Question

Nêu ra sự giống nhau và khác nhau giữa Anh và Pháp từ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 (về kinh tế , chính trị , đối ngoại)

Isadora 2 years 2021-08-30T10:06:51+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:07:57+00:00

  chúc bn hk tốt

  * Giống nhau:

  -Đều là những cường quốc, chuyển từ chế độ tư bản

  => Đế quốc
  Do sự phát triển cao, nên nhu cầu về thị trường, nguyên liệu

  => Tăng cường xâm chiếm thuộc địa
  * Khác nhau
  Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm
  – Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, chuyển từ 1 nước đứng thứ 2 về Công nghiệp, dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản
  – Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa

  => hung hăng nhất
  Mĩ: là chủ nghĩa đế quốc các tơ rốt nhưng giống Đức ít thuộc địa, có trình độ kĩ thuật công nghiệp cao 

  0
  2021-08-30T10:08:30+00:00

  * Giống nhau: Đều là những cường quốc, chuyển từ chế độ tư bản => Đế quốc
  – Do sự phát triển cao, nên nhu cầu về thị trường, nguyên liệu => Tăng cường xâm chiếm thuộc địa
  * Khác nhau
  – Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm
  – Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, chuyển từ 1 nước đứng thứ 2 về Công nghiệp, dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )