Nêu quá trình biến đổi từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản

Question

Nêu quá trình biến đổi từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản

Vera 1 year 2021-08-18T19:39:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:40:59+00:00

  Sản xuất hàng hoá ra đời là bước ngoặt căn bản trong lịch sử phát triển của CNTB chế độ tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất, đã xác định người sở hữu tư liệu sản xuất.Mặt khác chế độ phong kiến luôn cấm đoán việc tư nhân hóa nên việc CNTB thay chế độ phong kiến là điều tất yếu

  Có gì cho mk xin ctlhn nha 

  0
  2021-08-18T19:41:02+00:00

  Sản xuất hành hóa với số lượng lớn

  Tăng gia sản xuất với mục tiêu phát triển

  Tạo bước đệm cho chính trị quốc gia

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )