Nêu những thành tựu to lớn và vững chắc trong Công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế nước ta bắt đầu từ năm 1986?

Question

Nêu những thành tựu to lớn và vững chắc trong Công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế nước ta bắt đầu từ năm 1986?

Agnes 2 years 2021-08-30T15:11:18+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:13:00+00:00

  to lớn và vững chắc

  liên tục

  tăng cao,bảo đảm vững chắc vấn đề an ninh lương thực

  mạnh mẽ

  then chốt như dầu khí ,than ,điệ ,thép ,xi-măng,giấy ,đường.

  cân đối ,hợp lí hơn theo hướng kinh tế thị trường

  cải thiện rõ rệt

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )