Nêu những nét chung về xã hội phong kiến

Question

Nêu những nét chung về xã hội phong kiến

Elain 2 years 2021-08-30T15:07:26+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:08:51+00:00

  1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến

  -Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển chậm chạp, quá trình khủng hỏang suy vong kéo dài .
  -Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản .

  2. Cơ sở kinh tế – xã hội của xã hội phong kiến

  * Cơ sở kinh tế : chủ yếu là kinh tế nông nghiệp
  +Ở phương Đông sản xuất nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn.
  +Châu Âu : đóng kín trong các lãnh địa phong kiến
  * Xã hội phong kiến có 2 giai cấp cơ bản :
  + Phương Đông : địa chủ và nông dân lĩnh canh.
  + Châu Âu là lãnh chúa và nông nô .
  * Bóc lột bằng tô thuế . Tuy nhiên ở Châu Âu sau khi thành thị trung đại ,xuất hiện kinh tế công thương nghiệp phát triển và thị dân ra đời .

  3. Nhà nước phong kiến

  Chế độ quân chủ nhưng khác nhau về mức độ và thời gian
  Thể chế nhà nước do vua đứng đầu .
  – Ở phương Đông vua chuyên chế tăng thêm quyền lực – tập quyền ngay từ đầu .
  – Phương Tây từ phân quyền đến tập quyền .

  0
  2021-08-30T15:08:56+00:00

  – Những nét chung:

   + Cơ sở kinh tế: nông nghiệp là chủ yếu

   + Xã hội có 2 giai cấp: thống trị và bị trị

   – Phương Tây: lãnh chúa và nông nô

   – Phương Đông: địa chủ và nông dân lĩnh canh

  + Nhà nước: Quân chủ.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )