Nêu những nét chung về xã hội phong kiến

Question

Nêu những nét chung về xã hội phong kiến

Godiva 2 years 2021-08-30T15:13:49+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:15:00+00:00

  Đáp án:

  – Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

  – Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tâp trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơn nha ~

  @quynhchik852

  0
  2021-08-30T15:15:13+00:00

  – Xã hội phong kiến là chế độ xã hội tiếp sau xã hội cổ đại. Được hình thành trên cơ sở tan rã của xã hội cổ đại.

  – Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến từ rất sớm từ trước công nguyên hoặc đầu công nguyên nhưng phát triển chậm và kéo dài

  – Ở Châu Âu chế độ phong kiến ra đời muộn vào khoảng thế kỉ V và kết thúc ở thế kỉ XVI 

  – Kinh tế chủ yếu vào nông nghiệp, chăn nuôi và nghề thủ công 

  – Địa chủ và lãnh chúa là giai cấp thống trị. Bộ máy nhà nước do Vua đứng đầu đc gọi là chế độ Quân chủ chuyên chế

  Nông dân, thợ thủ công là giai cấp bị trị.

  —> Xã hội hình thành hai giai cấp

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )