Nêu những điểm giống và khác giữa chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản và chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Question

Nêu những điểm giống và khác giữa chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản và chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Agnes 1 year 2021-08-18T19:29:44+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:31:02+00:00

  Giống nhau: Đều là đế quốc, chuyển sang từ chế độ tư bản 
  – Do sự phát triển cao, nên nhu cầu về thị trường, nguyên liệu cúng tăng cao phát kiến các cuộc  xâm chiếm thuộc địa
  Khác nhau:
  – Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa
  – Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản
  – Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa
  – Mĩ: là CNĐQuốc có trình độ kĩ thuật công nghiệp cao

  0
  2021-08-18T19:31:13+00:00

  Giống nhau:

  Đều có những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc

  + Tập trung sản xuất và tập trung tư bản đến mức tạo thành những tổ chức lũng đoạn.

  + Tư bản tài chính và đầu cơ tài chính

  + Xuất khẩu TB: Là xuất khẩu vốn và kĩ thuật vào các nước đang có nhu cầu phát triển.

  + Hình thành các khối liên minh TB lũng đoạn quốc tế phân chia thị trường thế giới.

  +Các cường quốc đế quốc đấu tranh với nhau để phân chia và phân chia lại lãnh thổ thế giới.

  – Khác nhau:

  Với sự phát triển của nền kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức lần lượt đều bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, ở mỗi nước, tùy vào điều kiện lịch sử riêng biệt đều mang các đặc điểm riêng. Cụ thể:

  1. Mĩ: đế quốc tài chính độc quyền

  2. Anh: đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn

  3. Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi

  4. Đức: đế quốc quân phiệt hiếu chiến

  ,ko spam nhá và ko coppy

  hay thì mik xin trả lời hay nhứt

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )