Nêu nhận xét về dan số các châu lục năm 2002

Question

Nêu nhận xét về dan số các châu lục năm 2002
neu-nhan-et-ve-dan-so-cac-chau-luc-nam-2002

Ermintrude 2 years 2021-08-30T08:31:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T08:33:32+00:00

  Dân số các châu lục có sự chênh lệch lớn vào năm 2002:

  – Dân số  châu Á lớn nhất so với các châu lục khác và chiếm 60,6% dân số thế giới năm 2002.

  – Châu Mĩ là châu có dân số nhiều thứ 2 trên thế giới.
  – Châu Đại Dương là nơi có dân số thấp nhất trong các châu lục.

  – Dân số châu Á nhiều hơn châu Phi là 13,5% và nhiều hơn châu Đại Dương là 0,5%.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )