nêu nét đặc sắc trong kiến trúc của các quốc gia phong kiến đông nam á

Question

nêu nét đặc sắc trong kiến trúc của các quốc gia phong kiến đông nam á

Sophronia 2 years 2021-08-30T15:10:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:12:27+00:00

  Những đặc sắc trong kiến trúc của các quốc gia Đông Nam Á :

  Nét đặc sắc trong kiến trúc của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thể hiện ở những điểm:
  – Có chữ viết riêng: chữ viết có sự ảnh hưởng từ chữ Phạn của Ấn Độ. Ngoài ra còn có chữ Khơ-me cổ của người Cam-pu-chia, chữ Nôm của người Việt,….
  – Văn học dân gian và văn học viết phản ảnh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người
  – Kiến trúc Hin-đu giáo và kiến trúc Phật giáo: quần thể Ăng – co Vát và Ăng – co Thom, Thạt Luổng, tháp của người Cham-pa,…

  0
  2021-08-30T15:12:42+00:00

  Mình trình bày trong hình :3

  neu-net-dac-sac-trong-kien-truc-cua-cac-quoc-gia-phong-kien-dong-nam-a

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )