Nêu kinh tế trong các thành thị có j khác so với nền kinh tế lãnh địa giúp mik nha ❤❤❤

Question

Nêu kinh tế trong các thành thị có j khác so với nền kinh tế lãnh địa
giúp mik nha ❤❤❤

Eirlys 2 years 2021-08-30T11:07:49+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T11:09:16+00:00

  Thành thị : 

  + Được gia thương buôn bán với bên ngoài . 

  + Buôn bán tự do 

  + Kinh tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp

  Lãnh địa :

  +Trong lãnh địa, không được gia thương buôn bán với bên ngoài .

  +Nền kinh tế tự cung tự cấp .

  +Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp . 

  0
  2021-08-30T11:09:41+00:00

  Kinh tế lãnh địa

      – Sản xuất chủ yếu là nông nghiệp.

      – Sản xuất ra sản phẩm chỉ để tiêu dùng trong lãnh địa, không trao đổi, buôn bán ra bên ngoài nên gọi là nền kinh tế “tự cấp, tự túc”.

      – Kinh tế lãnh địa kìm hãm sự phát triển của xã hội phong kiến.

  Kinh tế thành thị

     

   – Sản xuất chủ yếu là thủ công nghiệp

      – Sản xuất ra sản phẩm thủ công để trao đổi, mua bán nên gọi là nền kinh tế hàng hóa.

      – Kinh tế thành thị tạo điều kiện cho xã hội phong kiến phát triển.

     vote nha

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )