nêu Hoạt động kinh tế chủ yếu của lãnh địa phong kiến va thành thị trung đại

Question

nêu Hoạt động kinh tế chủ yếu của lãnh địa phong kiến va thành thị trung đại

Bridget 1 year 2021-08-31T23:38:34+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:39:34+00:00

  Hoặt động : Xuất hiện nhiều mần mống kinh tế ngày càng mở rộng 

  – Tự cung tự cấp 

  -Sản xuất ngày càng phát triển nên họ có nhu cầu buôn bán-: thành thị trung đại (sự xuất hiện của thành thị trung đại ) 

  -Cư dân chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nhân 

  0
  2021-08-31T23:40:12+00:00

  Tự cung tự cấp

  Sản xuất phát triển

  Nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào thủ công nghiệp và thương nhân

  Xin hay nhất nếu được nhé

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )